top of page

La Fundación Patronato Ponsich és una entitat privada sense ànim de lucre constituïda el  3 de febrer de 1976 davant del notari de Barcelona Carlos Fernández-Castañeda Cánovas. El seu objectiu és ajudar financerament a malalts i gent gran amb necessitats econòmiques. La seva àrea de competència comprèn la província de Barcelona.

 

Està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 62 i és membre de la Coordinadora Catalana de Fundacions.

 

Els valors de la fundació són la justícia social, l'autonomia personal i la transparència.

 

Membres del patronat:

 

  • Jorge de Riba Soldevila (president)

  • Pere Agustí Maragall (secretari)

  • Gustavo Javier de Gispert Català (vocal)

 

Persona de contacte:

 

  • Clotilde de Pascual Maspons

 

ESTRUCTURA DIRECTIVA I DE GOVERN I ORGANITZATIVA

El patronat disposa de president, secretari, un vocal i una empleada a 1/2 jornada. L'empleada realitza tota la feina administrativa i l'atenció de sol·licituds d'ajuda, que juntament amb els patrons i mitjançant reunions periòdiques, prenen les decisions sobre la destinació de les ajudes objecte de la finalitat fundacional..

 

La gestió del patrimoni financer la fa el president, assessorat pels departaments de banca privada de tres diferents entitats, i supeditada a uns paràmetres distributius entre els diferents productes financers decidits per la Junta de Patrons.

 

Qualsevol altra decisió sobre la gestió del patrimoni immobiliari la pren la Junta de Patrons.

ESTATUTS

Qui som
Please reload

QUI SOM

FUNDACIÓN PATRONATO PONSICH PRO ENFERMOS Y ANCIANOS

c/ Balcells 29, baixos

08024 Barcelona

Avís Legal

bottom of page