top of page
D. josé María de Ponsich de Sarriera

La Fundació Patronato Ponsich va ser constituïda el 3 de Febrer de 1976 a Barcelona, per el Sr. José María de Ponsich de Sarriera.

 

El Sr. José María de Ponsich (1900-1982), va dedicar gran part de la seva vida a obres de beneficència havent realitzat grans donacions sempre amb una destinació social i religiosa.

 

Els motius de la creació de la fundació van ser la voluntat del fundador de canalitzar a través seu l'assistència i el socors, sempre gratuïtament i fins on arribessin les rendes del seu patrimoni, als malalts i gent gran necessitada.

 

Amb aquesta finalitat va dotar en vida a la fundació amb un fons inicial de 240.404 euros i en morir li va deixar en herència una part significativa del seu patrimoni personal.

 

Aquest patrimoni es gestiona de forma que s'obtinguin els màxims rendiments per a poder complir la voluntat del fundador.

Can Ponsich

HISTÒRIA

FUNDACIÓN PATRONATO PONSICH PRO ENFERMOS Y ANCIANOS

c/ Balcells 29, baixos

08024 Barcelona

Avís Legal

bottom of page